Роботи з випробування, налагодження електроустановок та електрообладнання напругою до 110 кВ

Назва об'єкту випробувань (вимірювань):
1. Машини постійного струму.
2. Двигуни змінного струму.
3. Силові трансформатори.
4. Вимірювальні трансформатори.
5. Масляні та електромагнітні вимикачі.
6. Вимикачі навантаження.
7. Високовольтні вакуумні вимикачі.
8. Роз'єднувачі, короткозамикачі, відокремлювачі.
9. Комплектне розподільне устаткування.
10. Контактні з'єднання проводів, грозозахист, тросів, збірних та роз'єднувальних та з'єднувальних шин.
11. Конденсатори.
12. Вентильні розрядники.
13. Запобіжники напругою вище 1000 В.
14. Вводи і прохідні ізолятори.
15. Підвісні і опорні ізолятори.
16. Трансформаторне масло.
17. Апарати, вторинні кола та електропроводка на напругу до 1000 В.
18. Повітряні лінії електропередач.
19. Заземлювальні пристрої.
20. Силові кабельні лінії.
21. Перевірка, налагоджування пристроїв релейного захисту, електроавтоматики.
22. Засоби захисту.